İçler Dışlar Çarpımı Nasıl Yapılır

Matematikte içler dışlar çarpımı işlemi birbirine denk iki kesrin bilinmeyen değerini bulmak için kullanılan basit bir yöntemdir. Değişkenin pay yada paydada olması işlemi değiştirmez ve aynı şekilde işlem uygulanır. Oranların büyüklüğü yada küçüklüğü de herhangi...